ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА РАЗДЕЛНОСТ или брачен договор ?

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА РАЗДЕЛНОСТ или брачен договор ?

Неотдавна моя позната гордо ми сподели, че вместо брачен договор има подписана Декларация за разделност.

     Това обстоятелство ме провокира да Ви разкажа накратко за тази декларация, както и да направя паралел между нея и брачния договор.

          Декларацията за разделност е един от трите имуществени режима, чрез който съпрузите при сключване на брак или по време на брака, избират режим на разделност в техните взаимоотношения.

     Казано по-разбираемо, това означава, че имот придобит по възмезден начин, след подписването на Декларация за разделност, става собственост на името на този съпруг, който го е придобил.

 

Брачна култура
Happy Marriage – Брачна култура за щастлив живот.

Същият ефект може да бъде постигнат и с брачният договор.

   Тогава съвсем резонно пред съпрузите възниква въпросът кое от двете средства да изберат, при положение, че се постига сходен резултат – Декларация за разделност или брачен договор ?

 

                    Макар и разликата да е в детайлите, т.к. с брачният договор

могат да бъдат уточнени подробности в

          имуществените отношения между съпрузите,

                    чието детайлно регламентиране не е възможно с Декларацията за разделност,

                    има една много по-съществена разлика.

И ТЯ Е СЛЕДНАТА:

С Декларацията за разделност отношенията между съпрузите винаги се уреждат занапред (за в бъдеще).

                              Това означава, че

Декларацията за разделност касае само имоти и движими вещи,

                        придобити СЛЕД  подписването й.

 

           ПРИ БРАЧНИЯТ ДОГОВОР НЕ Е ТАКА!

       Страните може да са придобили недвижим имот по време на брака им, без да са били подписали брачен договор.

    В този случай придобитото по време на брака става тяхна съпружеска имуществена общност.

          Няма пречка обаче те да решат по време на брака, след като вече са придобили даден имот, този имот да стане изключителна собственост само на един от тях, чрез подписването на брачен договор.

 

                    Този резултат

те не могат да постигнат

                    чрез подписването на Декларация за разделност.

                   

                                       З А П О М Н Е Т Е :

          И брачният договор и декларацията за разделност могат да бъдат подписани при сключване на брака и след това,

                       НО

          С Декларацията за разделност

                    не могат

     да се уреждат въпроси по отношение на

                    ВЕЧЕ придобити имоти и движими вещи по време на брака.

Сподели този пост с приятели, ако е бил полезен за теб,

   последвай страницата ми Happy Marriage – Брачна култура за щастлив живот за още достъпна и интересна информация за брачния договор

                    или

           се обади на 0888 505 169

               за още практични приложения  на брачния договор.

Happy Marriage – Брачна култура за щастлив живот.
Брачна култура

Статията подготви за вас Илинка Петрова 

HAPPY MARRIAGE – БРАЧНА КУЛТУРА ЗА ЩАСТЛИВ ЖИВОТ 

WjShFmdHY6ZDU1yQ05Ew 56910

При развод, ако сте запазили нормални отношения

При развод, ако сте запазили нормални отношения

При развод, ако сте запазили нормални отношения, брачният договор

                                                           може да Ви спести пари.

                              Господин и госпожа Димитрова след 10 години решават да се разделят.

               При сключване на брака им преди 10 години, те не са избрали изрично режим за имуществените им отношения, поради което автоматично е приложен         режимът на съпружеска имуществена общност,

при който придобитите по време на брака вещи стават обща собственост на съпрузите, независимо на чие име са записани.

 

               В бъдещото производство по развод, разпределението на съпружеското имущество няма да бъде засегнато и бившите съпрузи Димитрови ще останат съсобственици на придобитото по време на брака – например апартамент.

 

    Това е много неудобно, но г-н и г-жа Димитрови са запазили нормални отношения и това им дава възможност да ликвидират съсобствеността предварително, още преди развода, или заедно с него.

                   

брачна култура
Брачна култура

Как ?

Възможностите са две:

      Първата е със споразумение относно общото имущество, което да се одобри от съда заедно със споразумението за развода.

                              При тази възможност обаче се дължат не малки по размер държавни такси върху спогодбата – 2 % от материалния интерес

                    и също така, включването на имуществените въпроси в делото може да забави неговото разглеждане.

 

По-добрата и препоръчвана възможност е брачният договор,

   който може да се сключи по всяко време на брака.

 

   Той води до същите правни последици като съдебното производство,

               НО

    значително по-бързо и с по-нисък размер на таксите и разноските.

 

   Чрез  брачният договор съпрузите Димитрови ще уредят ясно своята собственост,

               след което могат спокойно да пристъпят към бърз развод чрез споразумение.

За още практична информация – последвайте моята страница

HAPPY MARRIAGE – Брачна Култура за щастлив живот

                       или се обадете на  0888 505 169

Happy Marriage – Брачна култура за щастлив живот.
Брачна култура

Статията подготви за вас Илинка Петрова

Happy Marriage – Брачна Култура за щастлив живот 

култура

Маруся Маринова е Биофийдбек терапевт, ХЕГ неврофийдбек, NAP практик, НЛП коуч

Маруся Маринова е Биофийдбек терапевт, ХЕГ неврофийдбек, NAP практик, НЛП коуч

ДНЕС В КАТЕГОРИЯ УСПЕШНИ ЖЕНИ ЩЕ ВИ ЗАПОЗНАЕМ С маруся маринова – Биофийдбек терапевт, хег неврофийдбек, nap практик, нлп коуч

Моята работа е да подпомагам всяка една промяна чрез изготвяне на индивидуален неврологичен дизайн – начина, по който учим и запомняме нова информация най-добре, факторите, които влияят върху работата на мозъка, заедно с биофийдбек тренинг и коучинг.

Създадох програма reStart за трансформация във всички сфери на живота, изграждане на нов начин на мислене и действие.

Иглотерапия, др. Шакола
маринова

Програмата е изготвена в присъствен и онлайн вариант и обединява:

Изготвяне на индивидуален неврологичен профил

NAP или Neuro Agility Profile е инструмент, базиран на  постиженията на науката в областта на неврологията и служи за илюстриране на начина по който работи  мозъка и двигателите, които могат да повишат неговата ефективност.
Това не е психометричен тест, а инструмент, който показва как хората мислят, действат, как учат и като цяло как възприемат света.
Познаването на личният неврологичен дизайн – Neuro Agility ще помогне лесно да се адaптирате към непрекъснато променящата се среда, да бъдете конкурентно способни в един екип, да се развивате.

Повече информация: https://mindcoach-bg.com/неврологичен-дизайн/

Коучинг В моята практика коучингът е партньорство, доверие и подкрепа. Това е процесът, който ми дава инструментите, за да помогна на всеки клиент да осъзнае своят силен отговор на въпроса „Защо искам това?“ , да намери онези ресурси и мотивация, които ще го доведат до желания резултат, без оценки или излишен анализ.

НЛП (невролингвистично програмиране) – Бързи техники  за справяне с тревоги и страхове, ограничаващи убеждения и вярвания, но и възможност за опознаване на себе си, своите възможности, за поглед отвъд емоции, обиди, огорчения или разочарования.

Биофийдбек тренинг
Mind Reflection GSR е апарат за биологичнa обратна връзка, който измерва електрическото съпротивление на кожата и нивото на стрес.

Биологична обратна връзка – biofeedback, според американските учени, е един от най-добрите немедикаментозни методи за лечение на синдром на дефицит на внимание, хиперактивност, повишено артериално налягане, депресии. Повече информация: https://mindcoach-bg.com/биофийдбек-тренинг/

 

ХЕГ неврофийдбек – апарат за биологична обратна връзка. Хематоенцефалограф (ХЕГ) е ново поколение апарат, изследващ хемодинамиката на мозъка, който тренира предните мозъчни дялове безопасно, интересно и много продуктивно. Резултатите от тренировката са подобрено кръвоснабдяване, повече кислород и по-добро функциониране на префронталните дялове на мозъка.

 

* Всеки един от тези методи може да се използва самостоятелно и извън програмата!

 

Експертиза:
10 годишен опит като НЛП личен коуч, сертифициран от БКА и дружеството по НЛП на д-р Ричард Бандлър 
НЛП практик, НЛП мастър практик към НЛП България и дружеството по НЛП на д-р Ричард Бандлър
7 годишен опит с Mind Reflection GSR – биофийдбек апарат за онагледяване и промяна на стрес реакциите чрез измерване и мониторинг на промените в автономната нервна система 
Ароматерапия и Аромапсихология към Института за следдипломна квалификация Русия
Базисно обучение по Позитивна психотерапия и семейно консултиране към дружество ППТ България през 2009г.
NAP практик – изготвяне на индивидуален неврологичен дизайн.

ХЕГ неврофийдбек  – апарат за биологична обратна връзка.

От 4 години работя с авторска програма reStart за коучинг и обучение за изграждане на навици и умения за повишаване качеството на живот.

Още за Маруся Маринова и нейната дейност:
Web: https://mindcoach-bg.com/
Fb: Marusya Marinova – Life Coach
Linkedin:  
https://www.linkedin.com/in/marusya-marinova-759b06127/

Иглотерапия, др. Шакола
001e955b5762ef59d40b44ddeef17cb7

Статията подготви за вас Маруся Маринова

Web: https://mindcoach-bg.com/

plum blossom 7933169 1280

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ СКЛЮЧИ БРАЧЕН ДОГОВОР ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩ БРАК ?

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ СКЛЮЧИ БРАЧЕН ДОГОВОР ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩ БРАК ?

Happy Marriage – Брачна Култура за щастлив живот 

Младо семейство ме потърси за консултация с този въпрос „Възможно ли е да се сключи брачен договор при съществуващ брак ?“

Съпругата беше притеснена, че съпругът й има, както тя самата го каза: „търговско предприятие с неограничена отговорност и кредит и аз не искам да гарантираме задълженията му пред банките с имуществото не семейството“.

Желанието на съпругата бе да уговорят, че каквото и да придобият занапред и каквото вече е придобито по време на брака ще е нейно, за да избегнат „хищните“ банки.

И питаше възможно ли е това?

Да, възможно е да се сключи брачен договор и по време на брака и договорът ще влезе  в сила от датата на сключването му или от която и да е друга дата, следваща брака, която предварително е определена.

ВЪЗМОЖНО Е

да се промени статута на вече придобитото по време на брака имущество (което е съпружеска имуществена общност), като

се договори с брачния договор то да стане собственост само на единия или другия съпруг.

ВЪЗМОЖНО Е

да се уговори и различен режим за новопридобитото имущество – в описания случай най-подходящият ще е режим на разделност.

ВЪЗМОЖНО Е
да се договори и разрешителен режим за семейното жилище – дори да е собственост само на единия съпруг, да има правото да се разпорежда с него само със съгласието на другия.

ЗАЩО Е ПОЛЕЗНА ТАКАВА ДОГОВОРКА?

Защото при опит да го ипотекира в полза на банка, ще трябва Вашето съгласие.

 

За още практична информация – последвайте страница

HAPPY MARRIAGE – Брачна Култура за щастлив живот от Илинка Петрова

или се обадете на  0888 505 169

Иглотерапия, др. Шакола
366065214 129641586876068 161449404123945015 n

Статията подготви за вас Илинка Петрова 

HAPPY MARRIAGE – БРАЧНА КУЛТУРА ЗА ЩАСТЛИВ ЖИВОТ 

363310550 110850438755183 1335597798176334334 n 2

Естествена формула за здраве, красота и младост

Естествена формула за здраве, красота и младост

Здравето не винаги идва от лекарите и

Красотата не винаги идва от козметиката….

Те идват Отвътре навън.

От спокойствието на ума, от мира и хармонията в сърцето и душата…

Идват от добрата дума, от смеха, от любовта… И в крайна сметка, здравето и красотата започват от нашето тяло и нашето отношение към него. От начина, по който възприемаме себе си и се грижим за тялото, от нашите мисли, емоции и световъзприятие.

Иначе казано, естествената формула за нашето здраве, красота и младост е комплексна и се формира от „Храна + Движение + Психосоматика“.

Когато говорим за Храна, е добре да започна първо от детокса. Така ще се погрижим за нашата храносмилателна система, за да осигурим чиста храносмилателна система и чиста химическа лаборатория в лицето на черния дроб. По този начин ще имаме добро преработване на храната и пълноценно усвояване на хранителните вещества, оттук нататък остава да се погрижим за Качеството на храната, която приемаме.

За влиянието на храната много е изказано, аз ще обърна повече внимание на Движението и Психосоматиката.

Защо Движението е толкова важно?

Цената на нашето здраве и красота не е толкова висока и непосилна колкото повечето смятат. Тук искам да ви обърна внимание на нещо, което знаем още от средношколския курс по физика…

Всяка система, без изключение,  естествено се стреми към покой! Физично правило!

Нашето тяло също е система от взаимосвързани органи и като такава също се стреми към покой.

Но! За тялото покой означава…Смърт!

Bisi Zdrawkova
AdobeStock 163967512 1030x687 1
Иглотерапия

ИЗВОД! За човешкото тяло Движението е… Живот!

Едно проучване на специалисти от университет във Флорида при над 1000 възрастни установило, че възрастните с ограничена подвижност, които често през деня се раздвижват само по една минута, в комбинация със здравословно хранене, могат да понижат кръвното си налягане и холестерола и да си осигурят едно добро коронарно здраве.

Само по една минута!

Няколко пъти на ден!

Това изследване подкрепя и резултатите от други предишни тестове, които показват, че е по-добре редовно да се правят леки физически упражнения, вместо интензивни тренировки с големи натоварвания и после да се почива.

Това изцяло и напълно важи за жените над 40 години, поради физиологичните промени, които започват да настъпват в тялото, както и за хората със здравословни проблеми и тези в по-напреднала възраст.

Движението наистина е крачка към по-добро здраве и системното занимание с леки, но всеобхватни тренировки, прави костното вещество по-плътно и предпазва от остеопороза, от проблеми с тазобедрените стави, коленете, проблеми с тазовото дъно, болки във врата, раменете и китките.

Движението спомага по-мощните съкращения на сърцето и кръвта по-лесно достига до мускулите, изпълва ги и ги разширява с една трета… като по този начин те са кръвоснабдени и обезпечени с хранителни вещества и кислород. А това означа по-силна и стегната мускулатура и по-здраво тяло…

Сърцето е помпата на нашата кръвоносна система, но самото наше движение му помага и облекчава работа му. При обездвижване или слаба мускулатура, кръвта трудно се придвижва нагоре и се създават условия за застои в кръвоносните съдове. Увеличава се рискът от разширение на вените и тромбози.

  • При движение, производството на кръв в организма се стимулира.
  • Кръвоснабдяването в мозъка се увеличава, което подобрява паметта.
  • Дихателният обем на белия дроб се увеличава, което намалява уморяемостта
  • Подобрява се работата на черния дроб и се увеличава енергийния потенциал
  • Активират се жлезите с вътрешна секреция, което подобрява хормоналния баланс и емоционалното състояние…
  • Активира се лимфотока! Намалява оточността и задържането на течности.
  • За разлика от сърцето, нашата лимфна система няма помпа. Лимфата се задвижва от движението на мускулите.

Правилните леки и продължителни движения подобряват кондицията и храненето на ставите.

Тук имаме един лек парадокс! Здравето на ставите не зависи от самото кръвообращение, ставата се храни от синовиалната течност, която се произвежда при движение.

Няма да задълбочавам повече в темата Движение, но искам да ви обърна внимание на един факт!

В началото на 20-ти век Джоузеф Пилатес, създателят на метода Пилатес, забелязал по време на Пандемията от испански грип тогава, че нито една от жените, които тренирал в своите групи не се разболяла от грипа…

Това мисля, че е достатъчно показателно за значението на правилното движение при човека.

Дойде ред да каже и няколко думи за Психосоматиката, която… 

По данни на СЗО около 42% от хората, потърсили лечение при лекар имат психосоматичен проблем. 

В какво се изразява психосоматичното разстройство и как се формира, до какво води и как да се справим с него, ще разгледаме в следващата статия…

Биси Здравкова- Холистичен терапевт, специалист работа с Тяло и Емоции.
Здраве и Естетика по Естествен път за жени 40+

Bisi Zdarvkova
viber image 2024 04 30 19 41 36 779

Статията подготви за вас Биси Здравкова– Психо-телесен терапевт, Здраве и Естетика по Естествен път за жени 40+

OsteoYoga.bg – Женско здраве, Красота и Младост 

AdobeStock 163967512 1030x687 1

Pin It on Pinterest