При развод, ако сте запазили нормални отношения

При развод, ако сте запазили нормални отношения

При развод, ако сте запазили нормални отношения, брачният договор

                                                           може да Ви спести пари.

                              Господин и госпожа Димитрова след 10 години решават да се разделят.

               При сключване на брака им преди 10 години, те не са избрали изрично режим за имуществените им отношения, поради което автоматично е приложен         режимът на съпружеска имуществена общност,

при който придобитите по време на брака вещи стават обща собственост на съпрузите, независимо на чие име са записани.

 

               В бъдещото производство по развод, разпределението на съпружеското имущество няма да бъде засегнато и бившите съпрузи Димитрови ще останат съсобственици на придобитото по време на брака – например апартамент.

 

    Това е много неудобно, но г-н и г-жа Димитрови са запазили нормални отношения и това им дава възможност да ликвидират съсобствеността предварително, още преди развода, или заедно с него.

                   

брачна култура
Брачна култура

Как ?

Възможностите са две:

      Първата е със споразумение относно общото имущество, което да се одобри от съда заедно със споразумението за развода.

                              При тази възможност обаче се дължат не малки по размер държавни такси върху спогодбата – 2 % от материалния интерес

                    и също така, включването на имуществените въпроси в делото може да забави неговото разглеждане.

 

По-добрата и препоръчвана възможност е брачният договор,

   който може да се сключи по всяко време на брака.

 

   Той води до същите правни последици като съдебното производство,

               НО

    значително по-бързо и с по-нисък размер на таксите и разноските.

 

   Чрез  брачният договор съпрузите Димитрови ще уредят ясно своята собственост,

               след което могат спокойно да пристъпят към бърз развод чрез споразумение.

За още практична информация – последвайте моята страница

HAPPY MARRIAGE – Брачна Култура за щастлив живот

                       или се обадете на  0888 505 169

Happy Marriage – Брачна култура за щастлив живот.
Брачна култура

Статията подготви за вас Илинка Петрова

Happy Marriage – Брачна Култура за щастлив живот 

култура

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ СКЛЮЧИ БРАЧЕН ДОГОВОР ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩ БРАК ?

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ СКЛЮЧИ БРАЧЕН ДОГОВОР ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩ БРАК ?

Happy Marriage – Брачна Култура за щастлив живот 

Младо семейство ме потърси за консултация с този въпрос „Възможно ли е да се сключи брачен договор при съществуващ брак ?“

Съпругата беше притеснена, че съпругът й има, както тя самата го каза: „търговско предприятие с неограничена отговорност и кредит и аз не искам да гарантираме задълженията му пред банките с имуществото не семейството“.

Желанието на съпругата бе да уговорят, че каквото и да придобият занапред и каквото вече е придобито по време на брака ще е нейно, за да избегнат „хищните“ банки.

И питаше възможно ли е това?

Да, възможно е да се сключи брачен договор и по време на брака и договорът ще влезе  в сила от датата на сключването му или от която и да е друга дата, следваща брака, която предварително е определена.

ВЪЗМОЖНО Е

да се промени статута на вече придобитото по време на брака имущество (което е съпружеска имуществена общност), като

се договори с брачния договор то да стане собственост само на единия или другия съпруг.

ВЪЗМОЖНО Е

да се уговори и различен режим за новопридобитото имущество – в описания случай най-подходящият ще е режим на разделност.

ВЪЗМОЖНО Е
да се договори и разрешителен режим за семейното жилище – дори да е собственост само на единия съпруг, да има правото да се разпорежда с него само със съгласието на другия.

ЗАЩО Е ПОЛЕЗНА ТАКАВА ДОГОВОРКА?

Защото при опит да го ипотекира в полза на банка, ще трябва Вашето съгласие.

 

За още практична информация – последвайте страница

HAPPY MARRIAGE – Брачна Култура за щастлив живот от Илинка Петрова

или се обадете на  0888 505 169

Иглотерапия, др. Шакола
366065214 129641586876068 161449404123945015 n

Статията подготви за вас Илинка Петрова 

HAPPY MARRIAGE – БРАЧНА КУЛТУРА ЗА ЩАСТЛИВ ЖИВОТ 

363310550 110850438755183 1335597798176334334 n 2

Кои са  ТРИТЕ най-важни неща за брачният договор ?

Кои са  ТРИТЕ най-важни неща за брачният договор ?

ЗНАЕТЕ ЛИ

Кои са  ТРИТЕ най-важни неща за брачният договор ?

Не е нужно да плащате скъпа юридическа консултация или да търсите добър адвокат по семейно право, за да научите тази информация.

Достатъчно е да последваш моята страница

Happy Marriage – Брачна култура за щастлив живот.

Страницата „Happy Marriage – Брачна култура за щастлив живот“ е първата и единствена страница посветена изцяло на

б р а ч н и я  д о г о в о р  и нейната цел е по достъпен и различен начин от обичайната юридическа консултация да ти разкаже и обясни за брачния договор, както и да популяризира неговите ползи така, че цялата информация за този договор да бъде разбираема и налична за всеки от Вас.

брачна култура

И така!

Като всеки друг договор и брачният договор има своите 3 специфични особености, които са най-важните и отличителни за него.

1. Съдържанието (т.е. какво може да съдържа брачният договор) – уговорки само относно имуществените отношения между съпрузите.

2. Моментът на сключванепреди или по време на брака.

3. Начина и формата на сключване на брачния договор – лично от страните, в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и подписите.

За още практична информация – последвай моята страница

HAPPY MARRIAGE  Брачна Култура за щастлив живот от Илинка Петрова

или се обади на  0888 505 169

брачен договор

Статията подготви за вас Илинка Петрова 

HAPPY MARRIAGE – БРАЧНА КУЛТУРА ЗА ЩАСТЛИВ ЖИВОТ 

култура

Pin It on Pinterest