Маруся Маринова е НЛП  коуч за личностна промяна от гр. Варна
Търсенето на отговорите за самата нея, привличат вниманието й към психологията и засилват интереса й към невролингвистичното програмиране  – НЛП. Търсенето на промяна провокира Маруся да изследва как се случва тя, да открива скритият смисъл в думите на другите. Така стига до Българска Коучинг Академия. Самата тя споделя, че коучингът й дава посока,  смисъл, цел.
Благодарение на програмите, които е създала, Маруся помага на хората да изградят личността си, да зададат ясен фокус на целите си. Ще можете да преодолеете всички ограничения, убеждения, да разбирате своите емоции и реакции и да ги управлявате.  Системата, която Маруся Маринова е разработила, е изградена на базата на коучинг стратегии, невролингвистично програмиране за освобождаване от лимитиращи убеждения и вярвания, работа и управление с емоциите.
Маруся Маринова успешно помага на тези, които искат да имат пълноценен живот, да постигат с лекота целите си, да изграждат пълноценни взаимоотношения.  Дава всичко от себе си за постигане на високи резултати.  Самата тя споделя, че е тествала много и различни подходи, като е прилагала всичко върху себе си. Така достига до най – работещите и ефективни методи, които са мотивиращи  и резултатни.
За Маруся животът е уникален дар, а коучинга е промяна. Промяна към по – доброто „Аз”.
Marusq Marinova
Marusq Marinova
Marusq Marinova

Още за Маруся Маринова и нейната дейност:
Web: https://mindcoach-bg.com/
Fb: Marusya Marinova – Life Coach
Linkedin:  
https://www.linkedin.com/in/marusya-marinova-759b06127/
 

Pin It on Pinterest

Shares