Жените в бизнеса

Жените все още са по-малко склонни да се стремят към лидерство в бизнеса, въпреки десетилетия на инициативи за равенство между половете – трябва да разберем защо
 
Разликата между половете в заплащането, длъжностите и дори пенсиите за работещите жени е добре установена, но изследванията показват, че през последните години се е появила и разлика в стремежите на половете. Това е, когато жените не се стремят да се издигат в ранговете по същия начин, както го правят мъжете, и това може да повлияе на усилията за насърчаване на повече жени да кандидатстват за ръководни позиции на работното място.
Глобалният стремеж за увеличаване на социалното равенство през последните години се ръководи от текущи изследвания за това как жените са недостатъчно представени на ръководни позиции в света на бизнеса. Например, скорошни изследвания показват, че докато делът на жените на висши управленски позиции се увеличава постепенно, ефектът на „течащия тръбопровод“ означава, че по-малко жени достигат най-високите позиции в компаниите.
Тази ситуация принуди политиците и бизнес лидерите да създадат инициативи за разнообразие в опит да наклонят баланса. В края на краищата, изследванията показват доказателства за по-добро финансово представяне сред организации с повече жени, заемащи висши длъжности, както и по-широките икономически ползи от гарантирането, че жените могат да постигнат пълния си икономически потенциал.
Тези инициативи са насочени към премахване на пристрастията и са насочени към различни етапи – от набиране до повишение. Някои компании също така проектират гъвкави възможности за работа, като например възможност за работа от разстояние. Създаването на култура на приобщаване и подкрепа също може да помогне, например чрез прилагане на програми за наставничество и застъпничество.

Целта за увеличаване на участието на жените в ръководството е безспорно добронамерена. Но когато прилагат тези инициативи за многообразие, бизнес лидерите трябва да помислят дали жените изобщо искат да бъдат в тези ръководни роли.
В момента много жени всъщност не се стремят да бъдат лидери, според проучване , което завърших с Лия Шепард от Вашингтонския държавен университет и Татяна Балушкина от университета в Милано-Бикока. 

Нашият мета-анализ на изследване, сравняващо стремежите на мъжете и жените за лидерски и управленски роли, показва, че мъжете са значително по-склонни да се стремят към лидерски роли, отколкото жените. Разгледахме шест десетилетия изследвания с крайна извадка от повече от 138 000 участници от САЩ. Ние също така създадохме симулация въз основа на тези резултати, която разкри, че в компания с осем йерархични нива, разликата между половете в лидерските стремежи се превръща в наличие на 2,13 мъже за всяка жена на най-високото организационно ниво.
Разликата в стремежите се появява около възрастта на колежа, според нашето изследване. Това е време, когато много хора усещат за първи път професионалния живот, например чрез стаж или лятна работа. Открихме също, че индустрията има значение. Разликата в аспирациите между половете със сигурност може да се види в области, доминирани от жени, като медицински сестри и образование, но е много по-голяма в по-смесени и доминирани от мъже области, като политика и бизнес.
Въпреки че броят на инициативите за многообразие се е увеличил , особено през последното десетилетие, нашият мета-анализ показва, че разликата между половете в лидерските стремежи е останала същата през последните 60 години. 

Това може да предполага, че или настоящите инициативи за многообразие не обръщат внимание на опасенията на жените относно тези роли, или че инициативите са твърде общи и трябва да бъдат по-пригодени към специфичните нужди на жените.

Jenite v biznesa

Направете го да работи

Нашето изследване показва, че фирмените инициативи за разнообразие не работят. Така че бизнес лидерите и мениджърите трябва да се справят по-добре с факторизирането на действителните стремежи на жените в развитието на тези инициативи. Добро начало би било да се опитате да разберете конкретните причини зад по-ниските стремежи на служителите, особено в среди, доминирани от мъже.
Въпреки че не успяхме да изпробваме обяснение за разликата в стремежа, ние вярваме, че това може да е свързано с процеса на самостереотипизиране“ . Това е, когато индивидите интернализират половите стереотипи, доброволно съобразявайки се с половите норми. За жените това може да означава интернализиране на по-общен стереотип, което ги кара да се възприемат като по-малко подобни на лидер. Не е изненадващо, че такива жени не са склонни да се стремят към лидерски позиции. Мъжете, от друга страна, могат да интернализират мъжкия „агентичен“ стереотип, което ги кара да мислят, че могат да имат по-голям контрол над себе си и другите – това също съответства на стереотипната представа, която хората често имат за лидери.
Разбира се, възможни са и други обяснения. Това може да включва жени с повече негативни преживявания на работното място, като пристрастия и дискриминация, което ги отблъсква от стремежа към лидерски роли. Възможно е също така жените да се притесняват, че приемането на лидерска позиция и отговорността, която идва, може да повлияе негативно на семейния им живот. Например, жените често притежават повече власт , когато става въпрос за вземане на решения у дома – толкова много, че имат по-малък интерес да получат власт на работното място.

Всеки опит за подкрепа на жените трябва да започне със специфични и целенасочени интервенции като разработване на схеми за наставничество или изтъкване на ролеви модели. Организациите трябва също така да се съсредоточат върху жени, които проявяват лидерски потенциал в началото на кариерата си, и да им предоставят полезни ресурси и подкрепа за напредък нагоре в организацията. Нашите резултати предполагат, че интервенциите, насочени към увеличаване на лидерските стремежи на жените, в идеалния случай трябва да се извършват преди или по време на колежа. Жените на този етап от кариерата си могат особено да се възползват от възможността да видят и да общуват с жени, които вече заемат ръководни позиции.
Възможно е да се създадат инициативи за многообразие между половете, които ще направят повече за увеличаване на броя на жените, достигащи до висшите ешелони на бизнеса. А предоставянето на пространство за повече жени да заемат ръководни позиции е не само справедливо, но може също да има положително въздействие върху представянето на компанията .
университетско проучване от UK

Автор: Майя Атанасова

Pin It on Pinterest

Shares