МАРУСЯ МАРИНОВА – БИОФИЙДБЕК ТЕРАПЕВТ, НЛП ЛАЙФ КОУЧ,

NAP ПРАКТИК

NAP Advanced+ е инструмент, базиран на постиженията на науката в областта на неврологията и служи за илюстриране на начина по който работи мозъка и двигателите, които могат да повишат неговата ефективност.

Това не е психометричен тест, а инструмент, който показва как хората мислят, действат, как учат и като цяло как възприемат света.

Познаването на личният неврологичен дизайн – Neuro Agility ще помогне лесно да се адптирате към непрекъснато променящата се среда, да бъдете конкурентно способни в един екип, да се развивате.

NAP Advanced+ предоставя преглед на 13 компонента на невро-гъвкавостта, които се състоят от 6 драйвера, които оптимизират работата на мозъка и 7 неврофизиологични компонента на вашия уникален неврологичен дизайн.

Иглотерапия, др. Шакола
Иглотерапия Варна
Иглотерапия

Ползите от това знание

 

 • Разкриване и развитие на вашите таланти, идентифициране на потенциала и таланта ви като отправна точка за развитие на вашите силни страни.
 • Развитие на емоционалната интелигентност–подобряване на вашето самосъзнание, саморегулация и самочувствие. Опознаване на вашите реакции и действия и възможностите да ги подобрите.
 • Управление на стреса – познаването на вашите мозъчни двигатели ще помогне да развиете и подобрите тези механизми за справяне със стреса, които са работещи за вас.
 • Подобряване на взаимоотношенията и комуникацията с другите хора
 • Култура на учене – ще ви помогне да намерите най-оптималният начин да учите и обработвате нова информация. Ще знаете как най-ефективно учите и с най-малко усилия
 • Съобразяване на вашият индивидуален неврологичен дизайн с избора на работа и кариера, ако това е необходимо или до каква степен текущата ви работа ви удовлетворява. Налице ли е съответствие между вашето естество като личност, от една страна, и това, с което се занимавате, от друга страна?
 • По какъв начин Вашият индивидуален дизайн оказва влияние върху риска от допускане на грешки?
 • Какви са Вашите начини на учене и мислене?
 • Оптимизиране дейността на мозъка.

Някои примери

 • 1. Случвало ли ви се е да викате, за да ви чуят?

Често, в разговор или спор, е възможно да не бъдете чути или разбрани и причината е свързана с начина на възприемане на информацията.

 • Възможно е вашият събеседник повече да усеща КАК му говорите и трудно да разбира КАКВО точно му казвате, особено ако има спор между вас и напрежение.
 • Ако описвате с подробности картината на ситуацията, но той усеща вашият гняв, разочарование, обида, няма да разбере вашите думи. Или обратно.
 • Ако вие описвате всички звуци в картината на събитието, а той има нужда да ВИДИ картинката, също няма да бъдете разбрани. Това са особеностите на възприемане на света и вид комуникация.

С изготвяне на вашият индивидуален неврологичен профил ще можете да различавате езика на комуникация – вашият, а чрез него и на събеседника ви.

2. Защо някои хора се чувстват добре при публични изяви, а на други им е непоносима дори мисълта да фокусират вниманието върху себе си?

Защо е нужно да изразяваме себе си?

Ако си задавате тези въпроси, вероятността да сте с доминантно дясно мозъчно полукълбо, е твърде голяма.

А отговорът е, че е добре да развиваме своята неврогъвкавост, способността бързо да се адаптираме към потенциално нови и стресови ситуации, за да не трупаме огромно количество стрес и ненужно безпокойство, да бъдем здрави и физически и ментално.

Няма как да избягаме от реалността, можем само да развиваме себе си, да търсим нашето място, нашата среда за развитие и растеж. Добрата адаптивност е предпоставка за бързо усвояване на нови умения, изграждане на продуктивни навици, но и бързото отказване от ненужни и неработещи модели на поведение, убеждения и навици.

За добър кариерен ръст в днешните условия се изисква работа върху личните качества и умения, повече от всякога.

3. Забелязали ли сте, че някои хора имат усет към творчеството, докато други предпочитат да боравят с факти. Защо това е така?

Какви са индивидуалните различия между хората, какво ги отличава? Някои обичат да държат фокуса на другите върху себе си, а други предпочитат да останат незабелязани и всяка проява на внимание ги притеснява.

Това се дължи на доминирането на лявото или дясно полукълбо на мозъка.

Лявата хемисфера се отличава с логическо мислене, отговаря за речта, а дясната работи повече с образи, мисли пространствено, разчита на интуицията.

Характерно за хората с доминантно дясно полукълбо е развиване на креативност и творчество. Това са хора с емоционален заряд, често интроверти с много идеи и мечти. Те са очарователни, виждат света с други очи и за тях логическото мислене е твърде непонятно. Желанието им за учене, усвояване на нови неща е забележително.

Познавайки своят профил, вие ще знаете, ако сте интроверт, но ви се налага да говорите пред много хора, как да направите това възможно без да влизате в повече стрес и отбягване на такива ангажименти. Или ще мотивирате човек от екипа си да прояви добри ораторски умения. Ще знаете, че екстровертите са хора, които продават добре продукт или услуга, ще разпознавате добрият комуникатор.

4. Защо има толкова недоразумения между нас?

Комуникацията е ключът към успешните взаимоотношения, но понякога се чувстваме „изгубени в превода“. Но не се безпокойте – има начини да подобрите общуването в личен и професионален план!

Как да подобритe общуването, за да избегнете конфликтите?

 • Стартирайте пътя към по-добри взаимоотношения, като разберете какво прави всеки от нас уникален. Открийте инструмента за успех – Neuro-agility Profile!
 • Как да намерите компромисни решения, които да удовлетворят и двете страни?
 • Слушайте внимателно и се опитайте да разберете перспективата на другия.

С Neuro-agility Profile ще откриете нови начини за взаимодействие и сътрудничество!

А какво по-добро начало от това да имате отговор на въпроса: каква е моята роля в проблемите, които се появяват в нашето общуване?

Приемете предизвикателството да разберете как вашата уникална неврологична доминантност влияе върху начина ви на общуване и как може да бъде подобрена. Започнете пътешествието си към по-добра комуникация сега с Neuro-agility Profile!

За повече информация относно метода:

Телефон 0888 568 115

Иглотерапия, др. Шакола
маринова

Статията подготви за вас Маруся Маринова 

https://mindcoach-bg.com/

NAP Advancedмаруся маринова

Pin It on Pinterest

Shares