NAP Advanced+

Защо е важно да знаем как работи нашият мозък?

 • За да знаем кое ни прави такива, каквито сме,
 • За да имаме критерии за информацията, която допускаме до нашите сетива
 • За да разбираме как се самосаботираме
 • Къде са нашите неврологични блокажи и как да се справим с тях
 • За да разберем факторите, които влияят върху ефективността на нашият мозък
 • Да знаем как да се борим с негативните вярвания и страхове
 • Осъзнато да направляваме нашите мисли, действия
Marusq Marinova
Marusq Marinova
Marusq Marinova

NAP Advanced+

NAP Advanced+ е инструмент, базиран на  постиженията на науката в областта на неврологията и служи за илюстриране на начина по който работи  мозъка и двигателите, които могат да повишат неговата ефективност.

 • Терминът „agility“ се отнася до „способността да се движим бързо и лесно“ и „способността да мислим и правим заключения бързо”.
 • Терминът  „невро“ (neuro) се използва като префикс и произлиза от гръцкия език, където „νευρον“ (neuron) означава „нерв“. Този префикс се използва за да се отнася до неща, свързани с нервната система, мозъка и нервите.
 • Взаимодействието между 7-те неврологични характеристики на мозъка и 6-те фактора, които оптимизират работата на мозъка, силно повлиява гъвкавостта, лекотата и скоростта на учене при човека и намалява вероятността от допускане на грешки.

Как този инструмент ще ви помогне? Каква е неговата роля?

 • Инвестиция в бъдещето– конкурентно способни
 • Ще спестите време – Учите бързо и продуктивно
 • По-голяма адаптивност при вземане на решения, особено в стресова ситуация
 • Намалява риска от грешка
 • Подобрява когнитивните функции на мозъка
 • NAP дава насоки за развитие на ключовите умения за brain power skils, които са сред 10те умения на бъдещето, според световния икономически форум -2020 -2025г – критично мислене, активно учене, разрешаване на трудни казуси, толерантност в стреса, вземане на решения, компонентите на емоционална интелигентност

Ползи от изготвянето на индивидуален неврологичен профил:

Култура на учене – ще ви помогне да намерите най-оптималният начин да учите и обработвате нова информация. Ще знаете как най-ефективно учите и с най-малко усилия.
Съобразяване на вашият индивидуален невролодичен дизайн с избора на работа и кариера, ако това е необходимо или до каква степен текущата ви работа ви удовлетворява. Налице ли е съответствие между вашето естество като личност, от една страна, и това, с което се занимавате, от друга страна?
По какъв начин Вашият индивидуален дизайн оказва влияние върху риска от допускане на грешки
Какви са Вашите начини на учене и мислене
Разкриване и развитие  на вашите таланти, идентифициране на потенциала и таланта ви като отправна точка за развитие на вашите силни страни.
Развитие на емоционалната интелигентност –подобряване на вашето самосъзнание, саморегулация и самочувствие. Опознаване на вашите реакции и действия и възможностите да ги подобрите.
Управление на стреса – познаването на вашите мозъчни двигатели ще помогне  да развиете и подобрите тези механизми за справяне със стреса, които са работещи за вас.
Да подобрите взаимоотношенията си с другите. Да ги разбирате и приемате, да разбирате техния език в комуникацията.
Да бъдете конкурентно способни и да работите върху вашият кариерен ръст, развивайки ключовите brain power skils 
https://mindcoach-bg.com/неврологичен-дизайн/

Pin It on Pinterest

Shares