ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО е една от най-важните разновидности на застраховането. То има отношение към изключително сериозни аспекти от живота и финансовата стабилност на всеки човек. Съвременните животозастрахователни продукти са малко познати у нас, а на практика дават възможности в различни направления:

  • осигуряват защита на застрахования и неговите близки, и финансова подкрепа при загуба на живот или при настъпване на неработоспособност по здравословни причини от злополука и заболяване
  • комбинират възможността за спестяване на средства и подсигуряване на нарастването им чрез генериране на доходност

Животозастраховането е наистина добра възможност за всеки човек с комбинацията „защита, спестяване и доходност“ – за срока на полицата спестяваме определена сума, ползваме застрахователна защита за немалко видове и значителни рискове, и в края на периода получаваме сумата, която сме вложили със съответната доходност по нея.

ДЪЛГОСРОЧЕН ХАРАКТЕР

ДЪЛГОСРОЧНИЯТ ХАРАКТЕР на този вид застраховане ни позволява да планираме и оптимизираме финансовото си състояние и изпълнението на свои житейски цели, например, да осигурим средства за образование на децата ни, за първоначална вноска за покупка на дом или средства за късните ни години, в които няма да сме работоспособни и ще се оттеглим от активна трудова дейност.

ПОЛЗИТЕ И ПРЕДИМСТВАТА

ПОЛЗИТЕ И ПРЕДИМСТВАТА от Животозастраховането за съжаление все още не са достатъчно познати и достъпно разяснени на обществото у нас, а на практика имат изключително широк периметър и изключително голям смисъл. Основните сред тях са:

  • Учи ни и изгражда в нас финансова грамотност и спестовна дисциплина, с което имаме възможност да отделяме и натрупваме средства, с които всъщност „плащаме на себе си и инвестираме в бъдещето си“;
  • Дава ни възможност сами да определяме размера на своите спестявания, съобразно личните ни финансови възможности в различни житейски ситуации и периоди;
  • Имаме право да ползваме данъчни облекчения – законово регламентирано и в немалък размер; 
  • Средствата са защитени от принудително изпълнение, т.е. ако заради задължения към кредитори, към нас е заведена процедура за принудително изпълнение, съдебният изпълнител не може да наложи запор върху средствата по животозастрахователна полица.
  • Средствата са несеквестируеми, т.е. не могат да бъдат претендирани при подялба на активи при развод, за разлика от банкови депозити, движимо и недвижимо имущество т.н.
  • Средствата „не се губят“, а се онаследяват от посочено от нас лице/лица, в случай на загуба на живот.

Съвременните животозастрахователни продукти ни позволяват наистина да се погрижим сами за себе си и за нашите близки – отговорно, качествено, спокойно, чрез „нескъп“ финансов ресурс, който може да покритие риска от доста сериозен и „скъп“ в много случаи финансов риск!

Ще се радвам да бъда полезна с допълнителна информация и консултация!
Вероника Недялкова
0888 55 09 13
 

Veronika Nedqlkova

Pin It on Pinterest

Shares