Интервю с Вероника Недялкова – една успешна жена, съпруга, майка, която търси своето място в света на бизнеса и накрая го намира, като помага на хората и се радва да е полезна в една толкова важна сфера в живота на всеки от нас – личните ни финанси.

Вероника споделя информация с много хора, която добавя стойност в живота им. Показва на всеки обикновен човек, до когото може да достигне, алтернативи за ежедневието му, които са му непознати. Тези алтернативи могат да променят настоящето и бъдещето на него и на семейството му, като намалят разходите, увеличат приходите и създадат сигурност в дългосрочен план.

Още нещо много важно – Вероника Недялкова открива бизнеса, който дава отлични възможности за израстване, развитие, реализация и увеличаване на благосъстоянието и качеството на живот не само за нея, но и за хората около нея.

Veronika Nedqlkova

Вероника, представи се на нашата аудитория – с какво се занимаваш, от колко време, с какво те привлече тази работа?

Казвам се Вероника Недялкова, съпруга и майка на две деца – дъщеря на 12 г. и син на 4 г. Завършила съм висшето си образование в Икономически университет – Варна.
Имам 18-годишен опит в сферата на недвижимите имоти, като почти половината от тях специализирано в сегмента консултиране и управление на строителни проекти. Имам опит на различни позиции в голяма корпоративна компания в бранша и в малки бутикови компании, ориентирани към индивидуално и сегментирано обслужване на клиенти.
Понастоящем съм Мениджър Продажби, част от партньорския екип на словашката компания „Winners Group“. Компанията работи като лицензиран финансов брокер на българския пазар и предоставя услуги, в областта на управлението на личните финанси – кредитно, пенсионно-осигурително, застрахователно, лизингово, инвестиционно посредничество и консултиране.

С какво ме привлече тази работа ли? Отговарям с лекота на този въпрос. Възможността да бъда полезна в една толкова важна сфера в живота на всеки от нас, каквато са личните ни финанси. Да споделя информация с много хора, която да добави стойност в живота им. Да покажа на всеки обикновен човек, до който мога да достигна, алтернативи за неговото ежедневие, които са му непознати, както не бяха познати и на мен.  Алтернативи, които могат да променят настоящето и бъдещето на него и на семейството му, като намалят разходите, увеличат приходите и създадат сигурност в дългосрочен план.

И още нещо много важно – открих бизнес, който дава отлични възможности за израстване, развитие, реализация и увеличаване на моето благосъстояние и качество на живот, заедно с това и на хората около мен. Защото бизнес модела е иновативен, уникален и толкова опростено разработен. Съчетава в себе си полезност и смисъл за хората и живота им, и заедно с това е изключително добър източник на доходи с дългосрочен потенциал в една тепърва развиваща се пазарна ниша в страната ни. Свободата да създадеш и управляваш собствен бизнес, по нов модел, различен от общопознатия, всъщност е свобода на избора как да създадеш и управляваш живота си.

Първоначално открих полезността като клиент – за себе си и за близките си. Лесни и достъпни решения, които не познавах преди това, но които ми позволиха да направя промени във финансов план, подобряващи настоящето и осигуряващи по-добре бъдещето. Начини, които смятах преди това, че струват много, че носят голям риск, че за мен са невъзможни, че са сложно изпълними, че „не работят“ и са неефективни, и т.н.. А се оказа точно обратното, но при наличие на информираност.

Усетила полезността за себе си, бях убедена, че искам да споделя тази полезност и с други хора. Почувствах, че си заслужава и те, също като мен, да намерят добри решения за себе си и да ги използват. Но трябваше и те да имат информация, каквато достигна до мен. Партньорството с компанията и включването в екипа й ми даде отлична възможност да превърна полезността за другите в свой бизнес – качествено, в кратък срок и с изключително добър финансов потенциал. И не съжалявам нито за момент за това мое решение. Защото след това, чрез продължаването на тази споделеност, дадох възможност на други хора да открият ползите за себе си – в качеството на мои клиенти и като мои бизнес партньори, които от тях пожелаха това. Правя го и ще продължавам да го правя, защото си заслужава!

Ти се развиваш във финансовата сфера. Какви са основните правила за добра финансова култура?

Смятам, че във финансовата култура на обикновения човек в страната ни, за съжаление има доста пропуски и дефицити. Това разбира се си има своите причини във времето назад. Липсват ни изградени навици в общочовешки план, как да се погрижим добре за личните си финанси, за своите приходи и разходи, онова, което всеки от нас ползва ежедневно. За съжаление обаче това се отразява на качеството на живот на всеки от нас и на хората около нас. Защото липсата на качествено планиране и управление на финансовите въпроси в различни етапи от нашия живот ни изправят пред различни предизвикателства, които в много случаи ни „струват скъпо“. Според мен част от проблемите пред всеки един човек са, че разходваме средства без качествено да настройваме бюджета си, не умеем добре да се подготвяме предварително за голяма част от предвидимите житейски периоди и финансовото им измерение, реагираме на момента „по спешност“ в множество ситуации, което ни струва скъпо.

Основните причини за това намирам в две посоки: първо, неизградените навици от поколения наред да се информираме относно различни въпроси в областта на личната ни финансова култура, и второ, липсата на качествена и осъвременена информация за възможностите, която да е достъпна, разбираема и приложима за обикновения човек, „нефинансист“ и „неикономист“. Тези две неща бих посочила като основна причина, която ни ограничава във вземането на добри и оптимални решения в управлението на своите финанси и съответно на живота си.

Според мен отсъствието на качествени възможности в близкото ни миналото, негативни събития и опит в живота на хората по отношение на управлението на техните средства, липсата на насоченост за изграждането на качествена финансова култура в обществото ни ката цяло, са основните предпоставки за съществуващо недоверие на хората. А това води до отказ от  прилагане или отлагане на решения, които наистина ни дават възможности да подобрим качеството на живота си и финансовата ни стабилност.

За щастие все по-често хората се замислят как да подобрят финансовото състояние и живота си, търсят решения, обогатяват знанията си, „оглеждат се“ как се справят другите, ползват техния опит и го прилагат за себе си, съветват се с консултанти, които са компетентни в тази сфера. Увеличават се възможностите пред всеки от нас, които ни позволяват да подобрим управлението на финансите си – адекватни и актуални на съвремието ни, с потенциал и качество в дългосрочен план.

Още по-хубаво е, че наличието на все повече качествена информация ни дава възможност за качествен избор. Без информация ние и да искаме няма как да направим своя избор, няма как да преценим какво да предприемем и какво не, кое е полезно и кое не. Достъпността на информацията ни дава точно тази възможност – да избираме вариантите за своите решения и съответно действия!

Има ли универсална формула според теб, която носи гарантирани успехи в бизнеса?

Какво всъщност е успех в бизнеса? Вероятно всеки човек има своето определение за себе си. А какво означава гарантиран? Нищо в света около нас не е абсолютно гарантирано, и смятам че това е много хубаво, защото предпоставя промяната и стремежа към нея, а с това и развитието. Не мисля, че има универсална формула, общовалидна „рецепта“. Защото всеки от нас е различен и начина, по който усеща и постига успеха си също е различен. Но мисля, че има универсални принципи в който и да е бизнес, без които човек не би имал причина да го прави, а какво остава да постига успехи в него. Човек да вярва в това, което прави! Да харесва това, което прави! Да е открил своето „Защо“ го прави! Да е осъзнал причината и вътрешната си мотивация, която го кара да измине всяка стъпка по пътя си, всеки ден, ден след ден! Това според мен е отлична основа за начало на бизнеса на всеки от нас, но не е гаранция за успех! Успеха идва с постоянството в действията! Всеки бизнес неминуемо е свързан с много предизвикателства, и в определени случаи увереността в смисъла му не ни е достатъчна да ги преодолеем и продължим. Но постоянството ни помага да го направим и то ни приближава до успеха!

Отворено ли е съзнанието на българина към посредническите услуги и възползва ли се от тях често?

Смятам, че качеството на българина като потребител, в най-широкия смисъл на това понятие, се повишава непрекъснато. Защото се повишава качеството му на познания, на изисквания, на потребности, на желан стандарт на живот, на поглед към света. Осъзнаването, че не можем да бъдем добри във всяка сфера на живота си, но можем да ползваме познанията и времето на другите в наша полза, е все повече застъпено в поведението на хората около нас. Разбира се винаги ще има хора, които смятат, че трябва сами да опитат, да проверят, да се убедят. Това е част от манталитет, изграден с времето. Но в забързаното и динамично време, в което живеем, с огромната скорост, с която се развива и обогатява света около нас, хората все повече осъзнават колко е полезно, пестящо време, средства и ресурси ползването на посреднически и консултантски услуги. Съзнанието ни се отваря за нова възможности, за промяна, за адекватни решения, които няма как да познаваме сами или да сме достатъчно добри в n-на брой области. Посредническите услуги от своя страна се развиват, засилената и многобройна конкурентна среда ги обогатява и подобрява, в стремежа им да бъдат предпочитани на пазара. Качественото, открито и професионално обслужване в посредническата сфера е изключително важно, защото то създава доверие и удовлетворение в хората, които ползват услугата, превръща ги в лоялни и препоръчващи клиенти, което осигурява дългосрочност и стабилност на бизнеса. Компанията, с която си партнирам, има изключително високи стандарти в това отношение. Качеството на обслужване и полезността за клиента в дългосрочен план са основни приоритети в бизнеса ни. Портфолиото с консултантски услуги и предлагани продукти от Winners Group е съчетано с индивидуален подход, което позволява добавяне на стойност за всеки един човек, който се довери да бъде наш клиент и/или партньор.

Твоите топ 3 любими занимания през свободното време?

Класация „топ“ трудно мога да направя. Обичам да се занимавам с различни неща, които ме разтоварват и „отвличат“ от динамичните и предизвикателни делови дни. Не бих казала, че имам много „свободно“ време в стандартното разбиране за това. Но основната причина е, че обичам работата си и нямам потребност от „жадувана почивка от нея“. Разбира се прекараното време с близките ми хора ме зарежда и ценя тези моменти. Но заедно с това обичам и моментите на тишина, когато мога да съм сама със себе си, с мислите си, с емоциите си. Едни от тези мои моменти са пътуванията, обичайно служебни. Обичам да шофирам, да наблюдавам облаците и природата около мен, да слушам любима музика в колата и съвсем целенасочено използвам това време за себе си. Обичам да чета, в различни периоди от живота ми различни видове литература и с различна интензивност. Има книги, към които се връщам и препрочитам, преоткривам ги отново. Сред любимите ми занимания е да подготвям подаръци – с повод и без повод, да ги избера и най-вече да ги опаковам сама. Това е нещо, в което наистина имам възможност да вложа личното си отношение и го правя с голям ентусиазъм.

Бизнес по женски - смятате ли, че има такъв начин и какво го прави различен и ефективен?

Смятам, че има „бизнес по женски“ и нещо, което го отличава според мен е емоцията, която може само една жена да вложи в работата, заради своята природа. В сериозния бизнес да вплете топлина, естетика, нежност, грижа и отношение, с което му придава допълнителен смисъл. Това разбира се не означава, че „бизнеса по женски“ е по-успешен от начина на правене на бизнес от мъжете. Но му придава специфичен чар, който мисля, че не може да не бъде забелязан…

    Препоръчвам Клуба на всяка Дама, която е готова да сподели своя делови път, да черпи от опита на други Дами и заедно с правенето на бизнес да се забавлява и да създава приятелства!

    Veronika Nedqlkova

    Pin It on Pinterest

    Shares