При развод, ако сте запазили нормални отношения, брачният договор

                                                           може да Ви спести пари.

                              Господин и госпожа Димитрова след 10 години решават да се разделят.

               При сключване на брака им преди 10 години, те не са избрали изрично режим за имуществените им отношения, поради което автоматично е приложен         режимът на съпружеска имуществена общност,

при който придобитите по време на брака вещи стават обща собственост на съпрузите, независимо на чие име са записани.

 

               В бъдещото производство по развод, разпределението на съпружеското имущество няма да бъде засегнато и бившите съпрузи Димитрови ще останат съсобственици на придобитото по време на брака – например апартамент.

 

    Това е много неудобно, но г-н и г-жа Димитрови са запазили нормални отношения и това им дава възможност да ликвидират съсобствеността предварително, още преди развода, или заедно с него.

                   

брачна култура
Брачна култура

Как ?

Възможностите са две:

      Първата е със споразумение относно общото имущество, което да се одобри от съда заедно със споразумението за развода.

                              При тази възможност обаче се дължат не малки по размер държавни такси върху спогодбата – 2 % от материалния интерес

                    и също така, включването на имуществените въпроси в делото може да забави неговото разглеждане.

 

По-добрата и препоръчвана възможност е брачният договор,

   който може да се сключи по всяко време на брака.

 

   Той води до същите правни последици като съдебното производство,

               НО

    значително по-бързо и с по-нисък размер на таксите и разноските.

 

   Чрез  брачният договор съпрузите Димитрови ще уредят ясно своята собственост,

               след което могат спокойно да пристъпят към бърз развод чрез споразумение.

За още практична информация – последвайте моята страница

HAPPY MARRIAGE – Брачна Култура за щастлив живот

                       или се обадете на  0888 505 169

Happy Marriage – Брачна култура за щастлив живот.
Брачна култура

Статията подготви за вас Илинка Петрова

Happy Marriage – Брачна Култура за щастлив живот 

култура

Pin It on Pinterest

Shares