Какво е маркетинг с БиЕмЛейди?

Маркетингът се отнася до бизнес дейности, свързани с комуникация, реклама, доставка или продажба на продукти или услуги на клиенти. БиЕмЛейди предприема дейности за насърчаване на продажбата на продукт или услуга на целевата аудитория по един по различен и уникален начин.

 

Маркетинг – примери за различни концепции в маркетинга

Маркетингът включва предизвикване на интерес на потребителите към предлаганите продукти чрез провеждане на маркетингови проучвания и придобиване на по-добро разбиране на интересите, вкусовете и предпочитанията на клиента. В процеса маркетинговият персонал създава маркетингов план, който включва всички дейности и канали, които компанията ще използва, за да привлече вниманието на клиента към предлаганите продукти или услуги.

 

Добре обмисленият и фокусиран маркетингов план ще помогне на компанията да запази своите маркетингови усилия, съсредоточени върху целевия пазар и постоянно да води до повече продажби. Той трябва да обхваща целия процес от създаването на продукта, методите на разпространение, продажбите и рекламните метод.

Иглотерапия, др. Шакола

Резюме

Маркетингът се отнася до дейностите, извършвани от една компания за популяризиране на нейните продукти или услуги на целевия пазар.

Целта на маркетинга е да привлече вниманието на потребителите към продуктите на компанията и да създаде връзка със съществуващите клиенти.

Това включва разработване на продукти, разпространение на продукти, реклама, продажба и доставка на продукти до крайния потребител.

Еволюция на маркетинга

Историята на съвременния маркетинг може да бъде проследена до 50-те години на миналия век, когато компаниите използват различни маркетингови методи, за да привлекат вниманието на клиентите към даден продукт. Преди това компаниите използваха печатни медии, за да поставят реклами, които примамваха потребителите да купуват техните продукти и услуги.

 

С въвеждането на телевизията и интернет компаниите станаха по-креативни в начина, по който съобщават информация за продукта на потребителите. Те проведоха маркетингови кампании в множество платформи, докато рекламодателите се състезаваха да надминат други конкурентни продукти на пазара и да накарат клиентите да се заинтересуват от техните продукти. Маркетинговата информация трябва да бъде не само промоционална, но и образователна, за да превърне повече потенциални клиенти в успешни потенциални клиенти.

Видове маркетинг

Типът маркетинг, който една компания избира, зависи от това къде целевият пазар прекарва времето си. Следните са основните видове маркетинг, които са актуални днес:

  1. Традиционен маркетинг

Традиционният маркетинг се отнася до всички маркетингови канали, съществували преди появата на интернет. Примери за традиционни маркетингови канали включват печат, телефонни указатели, директна поща, телефон, радио и телевизия.

 

Каналите по-горе начисляват такса, която съответства на размера на рекламата, и помага за достигане до целевата аудитория. Традиционният маркетинг се счита за един от най-старите маркетингови методи и е важен, когато рекламодателят иска да достигне до местната аудитория.

 

  1. Дигитален маркетинг

Дигиталният маркетинг е обратното на традиционния маркетинг и използва интернет, за да достигне до целевата аудитория. Основните форми на дигитален маркетинг включват маркетинг чрез търсачки, маркетинг чрез съдържание, маркетинг в социални медии, имейл маркетинг, PPC реклама , оптимизация за търсачки (SEO) и др.

 

Дигиталният маркетинг стана популярен през последните години поради технологичните и социални промени, които позволяват на потребителите да проучват и правят покупки онлайн. Обикновено е по-рентабилен от традиционния маркетинг, тъй като фирмите могат да управляват рекламите сами; не е нужно да публикуват реклами в печатни медии или да пускат реклами по телевизията.

 

Дигиталният маркетинг има предимство пред традиционния маркетинг, тъй като фирмите могат да контролират какво и как техните целеви аудитории виждат техните реклами и могат да измерват резултатите от своите реклами в реално време.

 

  1. Маркетинг на взаимоотношенията

Стратегията за маркетинг на отношенията се фокусира върху подобряване на съществуващите взаимоотношения с клиенти, за да се изгради лоялност на клиентите и дългосрочна ангажираност. Целта на изграждането на взаимоотношения е да се създадат по-силни емоционални връзки между клиента и марката като начин за поддържане на страхотни взаимоотношения с клиентите. Без да изграждат отношения със съществуващи клиенти, съществуващите клиенти може да търсят алтернативни марки, които предлагат по-добро обслужване на клиентите.

 

Фокусирането върху маркетинга на взаимоотношенията помага на бизнеса да задържи клиентите в дългосрочен план и да съсредоточи усилията си върху създаването на нови продукти или функции, които отговарят на възникващите нужди на потребителя. Компаниите могат да използват технологията, за да предлагат специализирани реклами, сделки и по-добро обслужване на съществуващи клиенти като оценка за тяхната лоялност.

 

  1. Маркетинг на марката

Маркетингът на марката е маркетингова стратегия, която популяризира продуктите или услугите на компанията по начин, който кара марката да се откроява. Стратегията се фокусира върху оформянето на общественото възприемане на името на марката и създаването на емоционална привлекателност с целевата аудитория чрез хумор, креативност и разказване на истории.

 

Целта на маркетинга на марката е да генерира дискусия около дадена тема, така че името на марката да се откроява уникално от дискусията. Например силният капитал на марката Apple Inc. може да се отдаде на нейния успех в позиционирането й като иновативен играч в технологичната индустрия. Продуктите на Apple се свързват с качеството на продукта и компанията използва творческа комуникация, за да подобри продажбите на отделни продукти и цялостното име на марката.

 

Маркетинг срещу реклама

Термините маркетинг и реклама често се бъркат един с друг, но имат различни значения. Маркетингът включва бизнес дейности като разработване на продукти, проучване на пазара, разработване на продукти, поддръжка на клиенти и т.н., и използва различни канали за достигане до целевата аудитория и създаване на интерес към продуктите на компанията.

От друга страна, рекламата е компонент на маркетинга, който се извършва, за да се създаде осведоменост за продуктите на компанията. Рекламата използва данните, събрани от маркетинговия отдел на компанията, за да направи продукта или марката известни на целевата аудитория.

Какво е маркетинг на БиЕмЛейди?
Маркетингът се отнася до бизнес дейности, свързани с комуникация, реклама, доставка или продажба на продукти или услуги на клиенти. БиЕмЛейди предприема дейности за насърчаване на продажбата на продукт или услуга на целевата аудитория по един много по различен и уникален начин.
За повече подробности може да ни пишете на info@bmlady.bg

Статията подготви за вас Майя Атанасова www.bmlady.bg

Pin It on Pinterest

Shares