Happy Marriage – Брачна Култура за щастлив живот 

Младо семейство ме потърси за консултация с този въпрос „Възможно ли е да се сключи брачен договор при съществуващ брак ?“

Съпругата беше притеснена, че съпругът й има, както тя самата го каза: „търговско предприятие с неограничена отговорност и кредит и аз не искам да гарантираме задълженията му пред банките с имуществото не семейството“.

Желанието на съпругата бе да уговорят, че каквото и да придобият занапред и каквото вече е придобито по време на брака ще е нейно, за да избегнат „хищните“ банки.

И питаше възможно ли е това?

Да, възможно е да се сключи брачен договор и по време на брака и договорът ще влезе  в сила от датата на сключването му или от която и да е друга дата, следваща брака, която предварително е определена.

ВЪЗМОЖНО Е

да се промени статута на вече придобитото по време на брака имущество (което е съпружеска имуществена общност), като

се договори с брачния договор то да стане собственост само на единия или другия съпруг.

ВЪЗМОЖНО Е

да се уговори и различен режим за новопридобитото имущество – в описания случай най-подходящият ще е режим на разделност.

ВЪЗМОЖНО Е
да се договори и разрешителен режим за семейното жилище – дори да е собственост само на единия съпруг, да има правото да се разпорежда с него само със съгласието на другия.

ЗАЩО Е ПОЛЕЗНА ТАКАВА ДОГОВОРКА?

Защото при опит да го ипотекира в полза на банка, ще трябва Вашето съгласие.

 

За още практична информация – последвайте страница

HAPPY MARRIAGE – Брачна Култура за щастлив живот от Илинка Петрова

или се обадете на  0888 505 169

Иглотерапия, др. Шакола
366065214 129641586876068 161449404123945015 n

Статията подготви за вас Илинка Петрова 

HAPPY MARRIAGE – БРАЧНА КУЛТУРА ЗА ЩАСТЛИВ ЖИВОТ 

363310550 110850438755183 1335597798176334334 n 2

Pin It on Pinterest

Shares