Росица Велкова

Росица Велкова – Експерт по работа с подсъзнанието.  

 

Помагам на жени, които имат проблеми в отношенията в семейството си, реализацията си и нестабилни доходи.

В работата си прилагам високо резултатни методи за премахване на подсъзнателни блокажи и дълбоко несъзнавани модели на поведение – Психотерапия, ТетаХийлинг, Семейни констелации и Нейрографика. С тези методи се постигат  бързи и измерими резултати и ти ще постигнеш хармонични отношения, повече изобилие и желаната от теб себереализация.

 

Експертност: 

 

– Магистър по психология с 25 години стаж
– Сертфикат на науките по ТетаХийинг – ThetaHealing® от ThetaHealing Institute of Knowledge – Инструктор и практик
– Фасилитатор Семейни констелации; Дипломирана в Hellinger®Schule; Член на Hellinger sciencia ® – Cosmic Power ®
– Инструктор по Нейрографика
– ТЕС и Пренареждане на матрицата; Матрица на раждането
– Хипноза

Сайт: https://rosivelkova.com/

Rosi Velkova

Pin It on Pinterest

Shares