Ето четири от най-важните умения, които трябва да развиете, ако се интересувате от ГОЛЯМА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Силна комуникация
Комуникационните умения са от съществено значение за всеки бизнес професионалист – особено за тези, които се стремят да работят на ръководна или управленска позиция. Бизнесът се прави чрез комуникация и отделянето на време за развитие на вашите устни и писмени комуникационни умения е от съществено значение.

В контекста на международния бизнес има няколко стъпки, които можете да предприемете, за да подобрите комуникационните си умения.

Първо, помислете кои езици са най-важни за вашата кариера. Какви езици говорят вашите потенциални работодатели, партньори, доставчици и клиенти? Владеенето на тези езици може да отвори врати, които иначе биха останали затворени за вас. Второ, помислете за невербалната комуникация, която се осъществява чрез езика на тялото, позата и зрителния контакт. Това може да варира значително от култура до култура, така че е важно да разберете как вашата невербална комуникация може да повлияе на посланието, което се опитвате да предадете.

2. Емоционална интелигентност
Емоционалната интелигентност е концепция, която се отнася до способността на индивида да възприема и управлява емоциите на другите, като същевременно разпознава и регулира своите собствени.

Няма конкретна дефиниция за това какво представлява емоционално интелигентен човек. Те обаче са склонни да показват:

Самоосъзнаване: Емоционално интелигентните хора разбират своите силни и слаби страни, емоции, вярвания и мотивация и ги използват, за да постигнат целите си.
Саморегулиране: Емоционално интелигентните хора могат да разпознават своите емоции и импулси – особено отрицателни емоции, като гняв – и да регулират реакцията си, за да предотвратят избухване, което може да застраши преговори или бизнес сделка.
Емпатия: Емоционално интелигентните хора са способни да разбират личните преживявания и емоции на другите.
Мотивация: Емоционално интелигентните хора са способни да мотивират не само себе си, но и другите.
Емоционалната интелигентност, подобно на комуникацията, е критично умение, което всички бизнес професионалисти трябва да развият. Това е особено важно в глобалния бизнес, където културните или езиковите бариери могат да затруднят установяването на връзка с другите.

3. Културно съзнание
Всяка култура има уникални нюанси и странности, което в крайна сметка прави света разнообразно, красиво и интересно място. И все пак, тези културни различия понякога могат да доведат до недоразумения, провалени сделки или международен срам (в зависимост от известността на грешката).

Ако се интересувате от навлизане в международния бизнес, трябва да развиете твърдо разбиране за различните култури, с които ще общувате. В допълнение към изучаването на техните езици, трябва да се запознаете с техните вярвания, традиции и социални норми.

Силното културно съзнание може да гарантира, че посланието, което предавате, и действията, които предприемате, винаги ви придвижват по-близо до вашата цел. Например, може да искате да създадете маркетингова кампания, която резонира с местната общност или да насърчите атмосфера на уважение по време на преговори. Лошата културна осведоменост може да ви остави съобщение, което се проваля, или бизнес сделка, която се проваля поради възприемане на обида, която никога не сте възнамерявали.

4. Твърди умения
В допълнение към „меките“ умения, споменати по-горе, работата в световен мащаб изисква „твърди“ бизнес умения. Както във всеки бизнес, имате нужда от твърдо разбиране на основните икономически принципи , финансовото счетоводство и предприемаческите рамки .

Освен това изисква знания, които са специфични за международен контекст. Например, докато макроикономическата теория въздейства върху всички бизнеси, тя може да повлияе на тези, които работят в световен мащаб в още по-голяма степен. Наличието на основа в тази област може да се окаже от съществено значение за всеки, който се интересува от преминаване към лидерска позиция в рамките на фирма, която оперира в международен план.

Освен това, мултинационалните корпорации могат да открият, че маржовете им са изложени на различни политически и социални съображения, с които предприятията, работещи единствено на вътрешния пазар, не се сблъскват. Данъците, тарифите и търговските дефицити могат бързо да се превърнат в заплахи, а понякога и във възможности, с които трябва да се борави по подходящ начин.

 

ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ

Когато става въпрос за развиване на умения за комуникация и емоционална интелигентност, няма по-добър начин от практиката. Намерете възможности в сегашната си роля да изпробвате уменията си и да станете по-компетентни, особено в областите, в които се намирате за най-слаби.

За да развиете културно съзнание, потърсете възможности за свързване с други хора в международен план. Можете например да се присъедините към международна търговска асоциация или да намерите онлайн общност, която ви позволява да говорите и да се учите от други хора по света.

Ако откриете, че ви липсват твърдите умения, споменати по-горе, провеждането на онлайн курс, фокусиран върху международния бизнес, може да бъде отличен начин да ги придобиете.

Четири от най-важните умения, които трябва да развиете, ако се интересувате от ГОЛЯМА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ

Статията подготви за вас от Академия БМЛидер

www.bmlider.bg

 

Pin It on Pinterest

Shares