ЗНАЕТЕ ЛИ

Кои са  ТРИТЕ най-важни неща за брачният договор ?

Не е нужно да плащате скъпа юридическа консултация или да търсите добър адвокат по семейно право, за да научите тази информация.

Достатъчно е да последваш моята страница

Happy Marriage – Брачна култура за щастлив живот.

Страницата „Happy Marriage – Брачна култура за щастлив живот“ е първата и единствена страница посветена изцяло на

б р а ч н и я  д о г о в о р  и нейната цел е по достъпен и различен начин от обичайната юридическа консултация да ти разкаже и обясни за брачния договор, както и да популяризира неговите ползи така, че цялата информация за този договор да бъде разбираема и налична за всеки от Вас.

брачна култура

И така!

Като всеки друг договор и брачният договор има своите 3 специфични особености, които са най-важните и отличителни за него.

1. Съдържанието (т.е. какво може да съдържа брачният договор) – уговорки само относно имуществените отношения между съпрузите.

2. Моментът на сключванепреди или по време на брака.

3. Начина и формата на сключване на брачния договор – лично от страните, в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и подписите.

За още практична информация – последвай моята страница

HAPPY MARRIAGE  Брачна Култура за щастлив живот от Илинка Петрова

или се обади на  0888 505 169

брачен договор

Статията подготви за вас Илинка Петрова 

HAPPY MARRIAGE – БРАЧНА КУЛТУРА ЗА ЩАСТЛИВ ЖИВОТ 

култура

Pin It on Pinterest

Shares