Росица Велкова Психотерапия, ТетаХийлинг

Росица Велкова 
Експерт по работа с подсъзнанието. Помагам на жени, които имат проблеми в отношенията в семейството си, реализацията си и нестабилни доходи. 
В работата си прилагам високо резултатни методи за премахване на подсъзнателни блокажи и дълбоко несъзнавани модели на поведение – Психотерапия, ТетаХийлинг, Семейни констелации и Нейрографика. С тези методи се постигат  бързи и измерими резултати и ти ще постигнеш хармонични отношения, повече изобилие и желаната от теб себереализация. 

Експертност: 
- Магистър по психология с 25 години стаж
- Сертфикат на науките по ТетаХийинг - ThetaHealing® от ThetaHealing Institute of Knowledge – Инструктор и практик
-  Фасилитатор Семейни констелации; Дипломирана в Hellinger®Schule; Член на Hellinger sciencia ® – Cosmic Power ®
- Инструктор по Нейрографика
- ТЕС и Пренареждане на матрицата; Матрица на раждането
- Хипноза
Сайт: https://rosivelkova.com/
 


Автор: Майя Атанасова
Напиши коментар