Управленското счетоводство належащо в условията на криза от веселина пажева

Управленското счетоводство належащо в условията на криза от веселина пажева

 С над 25 годишен опит в счетоводната сфера и със собствена счетоводна кантора, Веселина Пажева – собственик и управител  на счетоводна кантора „Бизнес Капитал“ ЕООД гр. Варна, споделя що е то управленско счетоводство и колко е важно за дейността на дадена компания, особено по време на икономическа нестабилност.

    Във времена на икономическа нестабилност, висока инфлация, все повече нараства необходимостта от управление на разходите, не само в големите предприятия, но и в малките бизнеси.

     Финансово счетоводство дава обобщена информация за минали събития и факти в дадено дружество, трудно се разбира от повечето потребители и не дава нужната детайлна информация необходима за бизнеса. За вземането на управленски решения е необходима своевременна, задълбочена и аналитична информация за всички субекти в конкретното дружество. Тя се получава от функционирането на управленското счетоводсво, базирайки се на основните счетоводни данни, така и информация свързана с планирането и бюджетирането в дадена организация.
Veselina Pajeva
Veselina Pajeva

Какво е управленско счетоводство ?

Управленското счетоводство използва информацията от финансовото счетоводство, финансите и управлението, и представя по разбираем начин икономическото състояние на дружеството, с цел вземане на важни управленски решения.

За какво мога да ползвам управленското счетоводство ?

 • За осигуряване на цялостен финансов контрол на извършените разходи;
 • Проследява финансовите последици от различни проекти;
 • Икономическите последствия от взети управленски решения;
 • Въз основа на основните данни в дружеството се формулират стратегии за развитие;
 • Вътрешен детайлен одит на дружеството;
 • Дава финансова информация за целите на планирането, бюджетирането и контрола в дружеството;

С какво се отличава управленското счетоводство от финансовото счетоводство ?

 • Информацията от управленското счетоводство, е детайлна и служи за целите на вътрешните потребители. Тя се разработва за определена информационна нужда на управлението и е конфиденциална.
 • Важно е информацията да се получи навреме, като тя може да се базира на отчетна база, но може да се използват и оперативни или прогнозни данни. Ако има отклонения, следва да се определят предварително.
 •  Представя детайлен анализ на разходите, с цел да се вземат оптимални управленски и финансови решения. Разходите са един от основните обекти на проучване, както и възможността за тяхното съкращаване като обем и постигане на положителен резултат от дейността на дружеството.
Управленското счетоводство е особенно важно за функционирането на дадено дружество, особено в условията на голяма конкуренция и икономическа несигурност.
Именно то осигурява информация на такива основни въпроси :
 • като оцеляването на отделното дружество на пазара,
 • себестойността на произвежданата продукция,
 • разходите и приходите във фирмата и
 • подпомага управлението при вземането на своевременни решения.

  За да бъдем максимално полезни, счетоводна кантора БИЗНЕС КАПИТАЛ, предлага широка гама от услуги на своите клиенти, включително управленско счетоводство. Няма шаблон за формата на управлението на разходите, всеки собственик на бизнес може да си определи разходите, които иска да проследява, съобразно целите на компанията. За повече информация може да се свържете с нас на e-mail: office@businesscapital.bg

  Още за счетоводна кантора „Бизнес Капитал“ ЕООД:
Web:https://www.businesscapital.bg
FB: Бизнес Капитал ЕООД

269165945 296601172394555 6723134148841356559 n

Pin It on Pinterest