Финансoвият свят не е само за мъже!

На страниците на брой 1 на списание Explosion ви очаква информация за Диана Бисерова -  управител на фирма "Кредит Кепитал" ЕООД - гр. Варна.
Фирмата е лицензиран кредитен посредник, предлагаща посредничество при различни видове кредитиране. 

Желаете ли да начучите за още различни бизнеси, ръководени от жени? 
Очаквайте следващите издания на списание Explosion.
 Автор: Сътрудник1
Напиши коментар