Какво е нейтив реклама?

Нейтив реклама (от англ. ез. – Native Advertising или Native Ad) е вид платена реклама, която съответства на външния вид, усещането и функцията на медийния формат, в който се появява. Тя органично се вписва в съдържанието на дадена медия - така маркетинговото послание достига до потребителите без да прекъсва тяхното преживяване.
 
Нейтив размива границите между реклама и съдържание и това се приема изключително добре от потребителите. Това е сравнително нов начин за публикуване и разпространение на клиентско съдържание.
 
В сайтовете обикновено нейтив реклама е материал в онлайн публикация, който прилича на стандартното редакционно съдържание, но се заплаща от рекламодател и е предназначен за популяризиране на продукт или услуга.
 
Разликата със стандартните методи за реклама е, че нейтив форматът е деликатно позициониран сред останалото съдържание на медията и ролята му не е само да продава услуги или продукти на потребителите, но също и да ги забавлява, информира, да им предлага нови и любопитни факти, да им предостави интересно съдържание.
 
За разлика от дисплейните или банерните реклами, нейтив рекламите всъщност не приличат на реклами. Те изглеждат като част от редакционния поток на страницата. Ключът към успеха на нейтив рекламата е, че тя не прекъсва – тя излага читателя на рекламно съдържание без агресивно да се набива на очи.