Маруся Маринова - Life Coach

Маруся Маринова е завършила Медицински колеж към Медицински университет - гр. Варна и има редица сертификати и преминати курсове по: Позитивна психотерапия, Фамилно консултиране и терапия, Biofeedback Mind Reflectione GSR терапия – апарат за биологична обратна връзка, НЛП мастър практик, НЛП Личен коуч и др.

Работи с хора, които имат проблеми с отстояване на личните си граници, чувстват се неуверени, не допускат да изразяват себе си и са фокусирани върху това, което не им носи удоволствие, спокойствие.

В резултат на това правят много компромиси, чувстват се недооценени, неуверени, но биха искали да постигнат истински пълноценни взаимоотношения и удовлетворение в живота си.

Това, което отличава работата на Маруся от тази на останалите лични коучъри, е разработената от нея система, изградена на базата на коучинг стратегии, НЛП трансформиращи техники за преодоляване на ограничаващите убеждения и вярвания и Biofeedback апарат за изграждане на продуктивни навици за фокус и концентрация.

Благодарение на тази програма, нейните клиенти повишават самооценката си, чувстват се удовлетворени, съхраняват взаимоотношения, пестят време, разочарования и се мотивират за още повече действия.

Уеб сайт: https://mindcoach-bg.com/
ФБ: Marusya Marinova - Life Coach
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marusya-marinova-759b06127/


Автор: Майя Атанасова