Вероника Недялкова е лицензиран финансов брокер на българския пазар и услугите, които предлага заедно със своят екип

Словашката компания „Winners Group“ предоставя услуги, в областта на:
- пенсионно-осигурително посредничество
- застрахователно посредничество
- банково-кредитно посредничество
- лизингово посредничество
- инвестиционно посредничество
- управление на лични финанси
Вероника Недялкова е лицензиран финансов брокер на българския пазар и услугите, които предлага заедно със своят екип са:
- спестяване на време на клиентите за подбор, оценка и избор на най-подходящия за тях продукт или услуга от богатото портфолио от компании, с които се партнираме и чиито продукти и услуги предлагаме;
- договаряне на оптимални финансови параметри, което да намали финансовия ресурс за обичайно ползвани от потребителите продукти и услуги;
- планиране и оптимизиране на набор от ползвани продукти и услуги в индивидуален план;
- повишаване на финансовата грамотност на хората в областта на управлението на личните и семейни финанси, подсигуряването на финансова защита от непредвидени ситуации и създаване на активи, чрез достъпни инвестиционни механизми, които носят доходност и подсигуряват спокойствие с дългосрочност.
 https://www.winnersgroup.bg/


Автор: Майя Атанасова
Напиши коментар